Výber spoločnosti

Stratégia Snegoo® vyžaduje pri výbere spoločností dodržiavanie 5 nižšie uvedených kritérií. Určite si ich rýchlo zapamätáte.


  1. Hľadajte spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou a trhovou hodnotou vyššou ako jedna miliarda eur.
  2. Spoločnosť by mala vyplácať podiel na zisku vo forme dividendy. Vyplácaná zdanená dividenda by mala byť vyššia ako 5% ročne.
  3. S akciami vybranej spoločnosti by sa počas obchodného dňa malo obchodovať vo veľkom objeme – napríklad 1 milión akcií. Je to nevyhnutné pre okamžitý nákup a predaj akcií (tzv. likvidita).
  4. Aktuálna cena akcie by za posledný rok mala byť v poklese o min. 30%, ideálne čo najbližšie k historicky najnižšej cene odkedy sú akcie spoločnosti obchodované na burze.
  5. Nakupujte akcie spoločností z viacerých sektorov (napr. finančný, energetický, automobilový a pod.).

Príklad vhodnej spoločnosti vybranej v zmysle Snegoo® stratégie

Táto spoločnosť je vhodná na investovanie v zmysle Snegoo® stratégie. Má dlhoročnú históriu, hodnota spoločnosti je viac ako 1 miliarda eur, vypláca zdanenú dividendu viac ako 5% ročne, objem akcií obchodovaných za jeden deň je vysoký a zároveň cena akcie za posledný rok poklesla o viac ako 30%.
(Zdroj obrázka: finance.yahoo.com)