Základné vedomosti o investovaní

Každému z nás poskytuje investovanie možnosti na zhodnotenie ušetrených peňazí. Jednou z možností investovania je aj obchodovanie s verejne obchodovateľnými akciami rôznych spoločností, ktoré sú registrované na burzách cenných papierov.

Burzy cenných papierov vznikli pre verejnosť, aby ľudia mali možnosť podporiť ekonomiku, resp. spoločnosti, ktoré sa rozhodli časť svojich akcií ponúknuť na predaj vo forme verejne obchodovateľných akcií. S uvedenými akciami sa na burze denne obchoduje – niekto akcie kupuje a niekto zasa predáva. Zároveň mnoho spoločností vypláca majiteľom akcií podiel zo zisku vo forme dividendy. A to prináša ľuďom pravidelný pasívny príjem.

Pozrime sa na to, čo je dôležité. Je to jednoduché.

V zmysle stratégie Snegoo® je pri investovaní dôležité si zapamätať a dodržiavať dve základné pravidlá: „Kúpiť lacno a predať drahšie“ a „Peniaze určené na investovanie je potrebné rozdeliť“.

1. pravidlo – Kúpiť lacno a predať drahšie

Zhodnotenie sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak sú akcie predané za vyššiu cenu ako boli nakúpené. Vysvetlenie je zrozumiteľne znázornené na nasledujúcich dvoch grafoch, ktoré znázorňujú skutočný historický vývoj ceny verejne obchodovateľnej akcie spoločnosti registrovanej na burze.

Z grafu č. 1 vyplýva, že ak sa akcie nakúpia za vysokú cenu (na vrchole), tak s veľkou pravdepodobnosťou bude potrebné pomerne dlho čakať, kým sa cena akcie dostane na vyššiu hodnotu.
Pravdepodobnosť straty je v tomto prípade vysoká!

Graf č. 1 Nákup drahej akcie

Z grafu č. 2 vyplýva, že ak sa akcie nakúpia za rozumnú nízku cenu (v poklese), tak s veľkou pravdepodobnosťou bude možné za pomerne krátky čas predať akcie za vyššiu cenu a dosiahnuť tak očakávané zhodnotenie.
Pravdepodobnosť zisku je v tomto prípade vysoká!

Graf č. 2 Nákup lacnej akcie

2. pravidlo – Peniaze určené na investovanie je potrebné rozdeliť

50% investovať a 50% nechať v hotovosti.
Napríklad pri sume 10.000 € je vhodné investovať 5.000 € a zvyšných 5.000 € nechať v hotovosti. Takáto hotovosť umožňuje v prípade potreby čo najskôr zrealizovať nákup lacnejších akcií.