Pár slov na úvod

Počas života pracujeme 30 až 40 rokov. Ak sa rozhodneme, že si časť svojho príjmu odložíme na dôchodok, tak máme veľa možností ako a kam tie peniaze investovať. Jednou z možností je aj investovanie podľa našej stratégie.

Stratégia je jednoduchá, časovo nenáročná a umožňuje dobre zhodnotiť investované peniaze. Reálne výsledky z praxe ukazujú, že dodržiavaním tejto stratégie sa zhodnotenie pohybuje na úrovni 10% ročne. Osobne sme presvedčení, že dodržiavaním našej stratégie mnohí dosiahnu zhodnotenie ešte vyššie.

Týmto spôsobom je možné si aj zo zdanlivo malej sumy peňazí vybudovať slušný majetok a v budúcnosti žiť plnohodnotný, zmysluplný a pokojný život.

Pre pochopenie konkrétny príklad:


Suma 10.000 spravovaná 30 rokov s ročným zhodnotením 10% narastie na hodnotu 174.494,02 €, pričom pravidelná 5% ročná dividenda z takejto sumy by pre Vás predstavovala dodatočný ročný príjem v hodnote 8.724,70 €

alebo

suma 10.000 spravovaná 30 rokov s ročným zhodnotením 15% narastie na hodnotu 662.117,72 €, pričom pravidelná 5% ročná dividenda z takejto sumy by pre Vás predstavovala dodatočný ročný príjem v hodnote 33.105,89 €.


Je potrebné si uvedomiť, že týmto spôsobom sa môžete dostať do pozície spolumajiteľov mnohých spoločností prostredníctvom zakúpenia si ich akcií.

Ak Vás to zaujalo, tak sa na to poďme spolu pozrieť …