Úvod

Vážení finanční agenti!

Investovaniu sa venujem viac ako 20 rokov a za celý ten čas som na trhu nenašiel nástroj alebo pomôcku, ktorá by mi pomohla aktívne spravovať investície mojich klientov. Potreba mať takýto nástroj sa s narastajúcim počtom klientov stupňovala.

Aktívna správa klientských účtov si vyžaduje:

  • mať neustály prehľad o všetkých účtoch, ktoré klientom spravujem,
  • presné informácie o aktuálnom zhodnotení fondov, do ktorých klienti investovali,
  • v správnom čase reagovať a v prípade potreby upravovať ich portfóliá,
  • oboznámiť klienta so základnými pravidlami pri investovaní a zvolenou stratégiou,
  • priebežne informovať klienta o dosiahnutých výsledkoch.


Takto aktívne spravovať účty klientov nie je vôbec jednoduché a pri veľkom počte účtov takmer nemožné.

Preto sme pre Vás vytvorili aplikáciu Snegoo®, ktorá to umožňuje bez ohľadu na počet klientov a účtov, ktoré máte v správe.

Či už ste finančným agentom dlhšie alebo iba začínate, Snegoo® do Vašej práce prinesie profesionalitu a pre Vašich klientov istotu, že bude o ich financie dobre postarané.

Juraj Sokol
Juraj Sokol, s.r.o. – Samostatný finančný agent