Snegoo® stratégia

Inšpiráciou pre vytvorenie Snegoo® stratégie bol princíp snehovej gule. Položiť snehovú guľu na vhodný kopec je dôležitý základ, stále to však nemusí stačiť. Aby investície prinášali zhodnotenie, je potrebné sa o ne aktívne starať.

Pre tento účel sme vytvorili aplikáciu Snego, používaním ktorej môžete jednoducho a efektívne spravovať svoje investície. Je určená aj pre tých, ktorí nemajú predchádzajúce vedomosti a skúsenosti s investovaním.

Aplikácia poskytuje informácie, ktoré výrazne pomáhajú správne sa rozhodovať pri investovaní a tým podstatne šetria čas potrebný na správu investícií.

Ako to funguje?

Po výbere vhodnej spoločnosti a následnom zakúpení jej akcií stačí tento nákup zaevidovať do aplikácie Snegoo®. Ak nastane situácia, v ktorej bude potrebné reagovať, Snegoo® na to upozorní. Zároveň poskytne informáciu o tom, čo by bolo v danej situácii dobré urobiť.

Konečné rozhodnutie je ale vždy na používateľovi!

Realizáciu nákupu alebo predaja akcií potom stačí zaevidovať do aplikácie a snehová guľa sa môže nabaľovať ďalej. Uvidíte, že je to jednoduché a časovo nenáročné. A to sa Vám na tom bude páčiť najviac.