Vymedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Zarába to, s.r.o. sa primárne venuje vývoju softvérových produktov, ktoré sú jednoduché na používanie, šetria čas a pomáhajú podstatne zlepšiť efektivitu v oblastiach, pre ktoré sú určené.

Poskytované informácie nepredstavujú investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania!

V prípade, že využívate poskytnuté informácie bez ich overenia, alebo ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, robíte tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a na vlastné riziko.

Upozorňujeme, že pred každým rozhodnutím investovať do investičných produktov by sa mala venovať zvýšená pozornosť rizikám, ktoré sú s nimi spojené!